Jag önskar ibland att man kunde gå tillbaka i tiden…..