Resultatet efter 6 veckors användande med program från Wahlkvist.se