Ordningsregler för Gymmet Wahlkvist.se

Det är viktigt att känna till vad som förväntas av dig som medlem på Gymmet Wahlkvist.se.

De kunder som inte följer aviserade regler och rekommendationer kan i särskilda fall bli varnade, avstängda eller uppsagda. 

Ingen kund blir avstängd utan varning och motivering av ägarna av gymmet personligen. Om en kunds kort dras in betalas inte några pengar tillbaks av återstående tid. Det är av stor vikt att alla förstår nedan presenterade regler och tar ett personligt ansvar för att tillämpa dem. En optimal trivsel är Gymmet Wahlkvist.se strävan.

 • Tag med rätt utrustning. Kläder, vattenflaska, inomhus skor, eventuellt handduk.
 • Du ansvarar för din fysiska status och dess begränsningar. Anpassa alltid träningen utifrån dina egna förutsättningar.
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Ej träna barfota eller utan skor.
 • Det du tar fram, plockar du bort.
 • När vi tränar respekterar vi varandras olikheter och personligheter.
 • Släpp aldrig in obehöriga.
 • Tag ej med utomstående.
 • Ej ta med barn in i gymmet.
 • Värna om lokal och maskiner. 
 • Tvätta av konditionsmaskiner efter användning.
 • Kom i tid till klasserna.
 • Lokalen ska utrymmas och vara tom klockan 23:00.