Vad är träna tillsammans?

Träna tillsammans är ett medlemskap för barn och ungdomar i åldrarna 10-12 år som vill träna tillsammans med sin förälder eller av målsman annan godkänd myndig person. Medlemskapet inleds med 1 obligatorisk träningsvägledning för att barnet/ungdomen ska få kunskap om träning. Efter träningsvägledningen så får barnet träna tillsammans med sin förälder.


Vilken är Gymmets Wahlkvist.se inställning till att låta barn träna vid ung ålder?

Genom träna tillsammans vill vi vara med och bidra till att förbättra barn/ungdomars fysiska aktivitet. Vi vill också kunna möta våra medlemmars önskemål om att kunna träna tillsammans med sina barn. Det handlar även om att ha en sund inställning till motion. Målsättningen med träna tillsammans är att barnen/ungdomarna ska ha roligt och få en positiv syn på rörelse, vilket lägger grunden för en fortsatt sund livsstil.


Måste barnet alltid träna tillsammans med målsman eller annan vuxen?

Ja, all träning ska ske tillsammans med målsman eller annan godkänd vuxen upp till 12 år.


Vad kostar medlemskapet Träna tillsammans?

Det kostar 249 kronor i månaden. Bindningstid på 12 månader. Det tillkommer en medlemsavgift på 350 kronor.


Vad händer om mitt barn inte vill träna efter ett par månader? Kan jag säga upp kortet även om jag bundit det i 12 månader?

Gymmet Wahlkvist.se hanterar detta medlemskap som övriga medlemskap. Med andra ord om barnet/ungdomen av någon anledning inte vill eller kan fortsätta sitt medlemskap hos oss får den vuxne personen kontakta träningscentret, beskriva anledningen så tar vi ställning till det då.